Categorieën
Niet gecategoriseerd

Nieuwsbrief september 2022

Graag praten we je bij over de vluchtelingenopvang in Leusden. Onze Oekraïense gasten beginnen hun draai te vinden en worden steeds meer zelfredzaam. Voor de tijdelijke opvang van minderjarige asielzoekers is juist meer van onze inzet nodig.

Categorieën
Niet gecategoriseerd

Nieuwe opvang in Leusden: tijdelijk 80 jonge, alleenstaande vluchtelingen

Het COA, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, vangt vanaf woensdag 1 juni voor twee maanden ongeveer 80 jonge vluchtelingen op in Leusden. Eerder dit jaar was dat voor een korte periode in het ISVW-hotel, nu voor een periode van twee maanden in het Van der Valk hotel in deze gemeente.

Lees het bericht op leusden.nl

Lees meer op leusderkrant.nl

Wanneer?

De groep zal verspreid over 1 en 2 juni in groepen van 40 jongeren naar Van der Valk Leusden komen. De groep zal voor minstens één en vooralsnog maximaal twee maanden in Leusden opgevangen worden.

Waar?

Het COA en Van der Valk Leusden zijn overeengekomen dat er een groep slaapkamers beschikbaar wordt gesteld, met circa 3-4 gasten per kamer. Daarnaast komen er twee gemeenschappelijke ruimten voor deze groep, voor eten, recreatie en activiteiten.

Wie?

Het betreft alleenstaande, minderjarige vluchtelingen (AMV) in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. De exacte samenstelling (jongen/meisje, land van herkomst, taal, etc) wordt komende dagen bekend.

In tegenstelling tot de opvang van de Oekraïense vluchtelingen heeft niet de gemeente Leusden de regie, maar het COA. Uiteraard wel alles in goed onderling overleg.

Gastvrij Leusden is een onafhankelijke stichting met als doel om tijdelijke en vaste bewoners met een vluchtelingenachtergrond diverse activiteiten en faciliteiten aan te bieden om hun verblijf in Leusden te veraangenamen. Wij zullen voor deze doelgroep dus de samenwerking met het COA aangaan.

Waarom?

Het betreft de komende tijd een tijdelijke opvanglocatie ter ontlasting van de centrale ontvangstlocatie in Ter Apel. Het COA is verantwoordelijk voor de veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Na hun verblijf hier zullen de AMV’s naar een meer structurele locatie gaan voor het starten van hun officiële asielaanvraag.

Wat?

In Leusden gaat het vooral om verblijf in afwachting tot ruimte in een vervolglocatie. Dat betekent dat er geen officiële taal- of begeleidingsprogramma’s nog beschikbaar zijn. Samen met Gastvrij Leusden wordt bekeken hoe een programma met dagactiviteiten – opgezet en ondersteund door vrijwilligers uit Leusden en omgeving – eruit zou kunnen zien.

Hoe?

Het soort inzet vanuit Gastvrij Leusden zal voor deze groep vluchtelingen anders zijn dan voor de Oekraïense vluchtelingen. Dat komt omdat deze groep vooralsnog maximaal 2 maanden hier zal zijn en minder juridische mogelijkheden hebben (nog geen mogelijkheden voor onderwijs en werk). Waar er kansen liggen om wellicht activiteiten samen te doen, zullen we dat zeker opzoeken.

Twee keer opvang in Leusden, is dat te veel?

De komst van deze groep komt onverwacht en komt in een tijd dat een groot deel van Leusden zich richt op de aanwezige Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast is er in december en januari nog een soortgelijke groep van 30 alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Leusden geweest. Deze samenloop is dus verre van ideaal, maar de situatie in diverse delen van de wereld zijn op dit moment helaas ook niet ideaal.

Vanuit Gastvrij Leusden willen we we daarom – samen met het COA, de Gemeente, onze vrijwilligers en de rest van Leusden – ons best doen om deze jongeren een prettig en zinvol tijdelijk verblijf te bieden. We hebben in Leusden zo’n enorm grote, bereidwillige groep, dat nog niet iedereen die wil heeft kunnen bijdragen aan de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. We kunnen daarom een tweede groep vrijwilligers bij elkaar brengen om de komende twee maanden deze groep jongeren te kunnen ondersteunen. We gebruiken daarom natuurlijk onze ervaringen van het afgelopen half jaar, waardoor we dit ook heel snel en handig kunnen doen. Help jij mee?

Meehelpen?

We wil graag alle vrijwilligers van Gastvrij Leusden vragen om ook voor deze groep een gastvrij ontvangst en verblijf te helpen creëren. hiervoor volgt een mail met informatie over hoe je kan helpen.

Ben je nog niet ingeschreven? Meld je ook vrijblijvend aan voor meer informatie of als (mogelijke) vrijwilliger bij Gastvrij Leusden.

Nota bene: door de relatief korte opvangduur en opvang in het hotel is er waarschijnlijk geen behoefte aan spullen. Voor basiskleding wordt ook gezorgd via het Rode Kruis. Als er bijzondere behoeften zijn, zal deze via de nieuwsbrief en WhatsApp worden gedeeld.

Categorieën
Niet gecategoriseerd

Nieuwsbrief mei 2022

De opvang in Leusden gaat deze maand een nieuwe fase in. Als vervanging voor een aantal bestaande centrale locaties en diverse gastgezinnen start op 31 mei een nieuwe langdurige opvanglocatie in een omgebouwd bedrijfspand aan de Storkstraat met een capaciteit tot maximaal 240 vluchtelingen. De gemeente, Lariks en Gastvrij Leusden zijn druk bezig met de voorbereidingen. Samen met zoveel enthousiaste vrijwilligers gaat het zeker lukken om daar een prettige en bruisende plek van te maken. In deze nieuwste nieuwsbrief blikken we terug en vooruit wat er zoal is gebeurd en staat te gebeuren in Leusden.

Categorieën
Niet gecategoriseerd

Voorjaarsconcert voor de Vrede

Op vrijdag 13 mei verzorgt het Leusdens Mannenkoor het voorjaarsconcert voor de vrede. De netto opbrengst van de kaartverkoop en de collecte komt ten goede aan de opvang van vluchtelingen in Leusden.

Kaartverkoop via www.leusdensmannenkoor.nl of diverse winkels (zie poster). Zaal is open vanaf 19:30, uitvoering start om 20:00.

Locatie: Marcuskerk (Asschatterweg 1, Leusden)

Categorieën
Niet gecategoriseerd

Nieuwsbrief april 2022

De afgelopen weken is er weer heel veel werk verzet om Oekraïense gasten in Leusden te ondersteunen. We zijn met velen! Zo’n 450 mensen hebben zich inmiddels bij Gastvrij Leusden aangesloten. Dit betekent ook dat nog niet iedereen al een bijdrage heeft kunnen leveren. Toch zullen we de komende tijd nog veel handen nodig hebben. In plaats van een sprint te trekken, moeten we klaar zijn voor een marathon waarin we elkaar kunnen aflossen. Het is hartverwarmende om de bereidwilligheid en energie te zien. Laten we dat vasthouden!

Categorieën
Oekraïne

3 gratis webinars Oekraïens

Radboud in’to Languages verzorgt gratis webinarreeks Oekraïens
Heel veel mensen in Nederland dragen de vluchtelingen uit Oekraïne een warm hart toe en komen in actie. Ook Radboud in’to Languages draagt graag een steentje bij.
Op 24 en 31 maart en 7 april verzorgt het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit een gratis webinarreeks Oekraïens.

Waarom gratis webinars Oekraïens?
De mensen uit Oekraïne die in Nederland komen, hebben in allerijl huis en haard achtergelaten en moeten er nu het beste van maken in een vreemd land. Dat is moeilijk. Gelukkig zijn er heel veel betrokken Nederlanders die hun uiterste best doen om deze mensen te helpen. Vrijwilligers, zorgmedewerkers, overheidsmedewerkers, leerkrachten en mensen die vluchtelingen onderdak bieden. Voor deze mensen kan het prettig zijn om de taal een beetje te kunnen verstaan en spreken en meer te weten over de Oekraïense cultuur. Radboud in’to Languages weet als geen ander hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen begrijpen, en de bijdrage die taal daaraan kan leveren. Voor het talencentum is het dan ook vanzelfsprekend om deze gratis webinarreeks aan te bieden.

Meer informatie over de webinars
De webinars duren een uur en behandelen de basis van het Oekraïens. Wat voor taal is het?  Hoe oud is de taal? Hoe verwant is het aan de buurtalen? Hoe begin je een gesprek? Hoe heet je iemand welkom? Hoe stel je jezelf voor? Wat is er typisch aan de cultuur?
Schrijf je hier in voor de gratis webinarreeks Oekraiëns

Categorieën
Oekraïne

Nieuwsbrief maart 2022

Beste vrijwilliger,

Het is nog geen maand geleden dat Rusland de Oekraïne binnenviel. In korte tijd ziet de wereld er anders uit en ontvangt Europa opnieuw veel vluchtelingen. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel vrijwilligers er klaarstaan om hulp te bieden. In korte tijd is er al heel veel geregeld. In deze nieuwsbrief vertellen we je er meer over.

Categorieën
COA

Opvang minderjarige vluchtelingen 2021/2022 afgerond

Per vrijdag 14 januari 2022 is de opvang van de 32 minderjarige asielzoekers in Leusden afgerond (gestart op 6 december 2021). De groep is voor langdurig verblijf naar andere locaties in het land gegaan. Daar zal hun formele asielaanvraagprocedure starten en kan het COA ook betere, persoonlijke zorg verlenen.

Hiermee is ook de inzet van de vrijwilligers vanuit Gastvrij Leusden voor nu weer beëindigd. De jongeren en het COA bedanken iedereen enorm voor hun inzet en steun!

Mocht in de toekomst weer de mogelijkheid komen om de gastvrijheid van Leusden en omgeving te delen, zal meer informatie verschijnen op www.gastvrijleusden.nl.

Naast asielzoekers zijn er vele andere groepen mensen in Leusden en omgeving die hulp en steun kunnen gebruiken. Mocht je geïnteresseerd zijn, kijk dan op https://www.leusden.nl/hulp-en-zorg/mensen-ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Robert de Bruin Gastvrij Leusden