Meehelpen?

Je kunt de initiatieven van Gastvrij Leusden op meerdere manieren ondersteunen:

Doneren met geld

Leusdenaren die met financiële donaties de vluchtelingen in Leusden willen ondersteunen, hebben verschillende mogelijkheden. Landelijk kan geld worden gedoneerd via giro 555. Dit geld wordt gebruikt voor hulp in het getroffen gebied en de directe buurlanden.

Voor het ondersteunen van opvang- en vrijwilligersactiviteiten in Leusden is een apart rekeningnummer beschikbaar gesteld. Met donaties naar dit rekeningnummer kunnen alle in Leusden samenwerkende vrijwilligersorganisaties activiteiten bekostigen die niet met een ‘gesloten portemonnee’ kunnen worden geregeld.

De giften op dit rekeningnummer komen volledig ten goede aan de opvang van vluchtelingen in Leusden, verzorgd door de samenwerkende hulporganisaties in Leusden:

Rekeningnummer: NL78RABO0335988512
Ten name van: Stichting Gastvrij Leusden
Kenmerk: Leusden helpt

Elke donatie – groot of klein – komt van pas!

Doneren met spullen

Veel Leusdenaren kunnen helpen door het doneren van spullen. We gaan daarbij uit van de behoeften die de vluchtelingen hebben, wat weer afhankelijk is van of zij bij een gastgezin of op een centrale locatie opgevangen worden.

We hebben een systeem ontwikkeld waar je kunt zien waar momenteel behoefte aan is en waarbij je kunt aangeven of je dat wellicht kunt verzorgen. Er is ook de mogelijkheid om alvast spullen aan te bieden die nuttig kunnen zijn. Gastvrij Leusden zal daarbij kijken of dit aansluit bij behoeften, maar deze spullen kunnen niet centraal opgeslagen worden.

Als je spullen wilt doneren, geef dan je gegevens op via dit inschrijfformulier om toegang te krijgen tot de speciale marktplaats voor vraag & aanbod.