Meehelpen?

Je kunt de initiatieven van Gastvrij Leusden op meerdere manieren ondersteunen:

Helpen met activiteiten

Dankzij een grote en diverse groep vrijwilligers kunnen we de verschillende groepen vluchtelingen blijven ondersteunen. Elk aanbod van hulp wordt enorm gewaardeerd, maar helaas is er niet altijd gelijk ruimte om van dat aanbod gebruik te maken. Blijf via Facebook, WhatsApp en onze nieuwsbrief op de hoogte, geef een donatie of blijf “gewoon” met morele steun onze gasten en de vrijwilligers van Gastvrij Leusden een warm hart toedragen.

Wilt u weten waar u ons wellicht mee kunt helpen? Stuur ons een berichtje!

Doneren met geld

Leusdenaren die met financiële donaties de vluchtelingen in Leusden willen ondersteunen, hebben verschillende mogelijkheden. Landelijk kan geld worden gedoneerd via giro 555. Dit geld wordt gebruikt voor hulp in het getroffen gebied en de directe buurlanden.

Voor het ondersteunen van opvang- en vrijwilligersactiviteiten in Leusden is een apart rekeningnummer beschikbaar gesteld. Met donaties naar dit rekeningnummer kunnen we spullen en activiteiten bekostigen die niet met een ‘gesloten portemonnee’ kunnen worden geregeld.

De giften op dit rekeningnummer komen volledig ten goede aan de opvang van vluchtelingen in Leusden:

Rekeningnummer: NL78RABO0335988512
Ten name van: Stichting Gastvrij Leusden
Kenmerk: Leusden helpt

Elke donatie – groot of klein – komt van pas!

Doneren met spullen

Veel Leusdenaren kunnen helpen door het doneren van spullen. We gaan daarbij uit van de behoeften die de vluchtelingen hebben, wat weer afhankelijk is van of zij bij een gastgezin of op een centrale locatie opgevangen worden.

Op dit moment zijn er geen spullen nodig. Goede alternatieve bestemmingen zijn bijvoorbeeld de voedselbank, kringloopwinkel of kledingbank.