Voortgezet onderwijs

Bericht van de Gemeente Leusden

QR code naar deze pagina

Beste leerlingen, ouders en contactpersonen,

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en zijn leerplichtig. Ook kinderen die hier tijdelijk zijn of gevlucht zijn. 

De gemeente Amersfoort, Nijkerk, Soest, Baarn, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Woudenberg en Nijkerk gaan centraal vanuit één locatie onderwijs aan bieden voor kinderen uit Oekraïne in de leeftijd van 12 – 18 jaar. Ook leerlingen zonder Burgerservicenummer (BSN) kunnen zich inschrijven. 

INSCHRIJVING

Oekraïense kinderen (van 12 tot 18 jaar) kunnen zich aanmelden via het e-mailadres: opvangvo@hetelement.eu

Gemeente Leusden is in deze fase graag op de hoogte van de aanmelding, zodat ze inzicht heeft welke leerlingen wel of niet ingeschreven staan, dus stuur graag een CC naar a.maarschalkerweerd@leusden.nl.

Voor de inschrijving in het Voortgezet Onderwijs heeft het onderwijs de volgende gegevens nodig:

Leerling
Naam leerling
Geslacht
Geboortedatum / Leeftijd
Verblijflocatie/adres (in Nederland)
Postcode en plaats
Emailadres 
Eventuele vooropleiding
Ouder / Contactpersoon
Naam 
Email 
Telefoonnummer 
Opmerkingen

UITNODIGING VOOR KENNISMAKING

Hieronder staat een directe uitnodiging voor een kennismaking aan de leerlingen en hun ouders vanuit de school voor voortgezet onderwijs, genaamd Het Element.

Dutch 

Geachte mevrouw, meneer, 

U heeft zich recent aangemeld voor het onderwijs voor leerlingen uit Oekraïne. 

Momenteel zijn wij druk in de voorbereidingen van de opening van de school. Zoals u heeft gelezen in de vorige mail zal het curriculum ongeveer bestaan uit 1/3 Nederlands, 1/3 Oekraïens onderwijs en 1/3 algemeen vormende vakken (lichamelijk opvoeding, Beeldende vorming, Engels, etc.). Het team dat dit onderwijs zal verzorgen begint langzaam vorm te krijgen. Het zal een mix zijn van Oekraïense en Nederlandse docenten. Samen zullen zij kijken naar de manier waarop we het beste onderwijs voor de leerling kunnen verzorgen. Over de locatie zijn we echter nog in gesprek, mochten we hier duidelijkheid over hebben dan zullen we u informeren. 

Komende maandag 11 april 2022, om 14.00 zouden wij jullie (kind en ouder) graag willen uitnodigen voor een kennismaking. De kennismaking zal plaatsvinden op de Hooglandseweg Noord 55 te Amersfoort en zal duren tot ongeveer 16.30. Gedurende de kennismaking zal er een intake plaatsvinden om u en uw kind beter te leren kennen. Aansluitend aan de kennismaking zal de burgemeester van Amersfoort, Dhr. Bolsius en de ambassadeur van Oekraïne, Dhr. Kononenko op bezoek komen bij Het Element om ook met u het gesprek aan te gaan.  

Mocht u verhindert zijn dan horen we dat graag van u.  

English 

Dear Sir / Madam, 

You have recently registered for education for students from Ukraine. 

We are currently busy preparing for the opening of the school. As you read in the previous mail, the curriculum will consist of approximately 1/3 Dutch, 1/3 Ukrainian education and 1/3 general education subjects (physical education, visual education, English, etc.). The team that will provide this education is slowly starting to take shape. It will be a mix of Ukrainian and Dutch teachers. Together they will look at how we can provide the best education for the student. However, we are still discussing the location, if we have clarity about this, we will inform you. 

Coming Monday April 11, 2022, at 14.00 we would like to invite you (child and parent) for an introduction. The introduction will take place at 55 Hooglandseweg Noord in Amersfoort and will last until approximately 4.30 pm. During the introduction there will be an intake to get to know you and your child better. Following the introduction, the mayor of Amersfoort, Mr. Bolsius and the Ambassador of Ukraine, Mr. Kononenko will come to visit Het Element to start a conversation with you. 

If you are unable to attend, we would like to hear from you. 

Ukrainian 

Шановний пане/пані,

Ви нещодавно зареєструвалися на навчання для студентів з України.

Зараз ми активно готуємось до відкриття школи. Як ви читали в попередньому листі, навчальна програма буде складатися приблизно з голландської, 1/3 української освіти та 1/3 загальноосвітніх предметів (фізичне виховання, візуальна освіта, англійська мова тощо). Команда, яка надаватиме цю освіту, поволі починає формуватися. Це буде мікс українських та голландських викладачів. Разом вони розглянуть, як ми можемо забезпечити найкращу освіту для студента. Однак ми все ще обговорюємо місце розташування, якщо у нас буде ясність щодо цього, ми повідомимо вас.

У понеділок, 11 квітня 2022 року, о 14.00 ми хочемо запросити вас (дітей та батьків) на ознайомлення. Презентація відбудеться за адресою 55 Hooglandseweg Noord в Амерсфорті та триватиме приблизно до 16:30. Під час ознайомлення буде захід, щоб краще познайомитися з вами та вашою дитиною. Після вступу до Хет Елементу приїдуть мер Амерсфорта пан Болсіус та Посол України пан Кононенко, щоб почати з вами розмову.

Якщо ви не можете бути присутніми, ми хотіли б почути від вас.

Met vriendelijke groet, 

Koen Janssen – Directeur Het Element 

Het Element Amersfoort | HEVO | Projectmanagement