Inzet minderjarige vluchtelingen

Beste vrijwilligers!

Heel erg fijn dat je mee wilt helpen met het ondersteunen van de opvang van de groep alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’) in Van der Valk. De opvang zal waarschijnlijk duren van 1 juni tot en met eind juli.

Hoe kan je helpen? Alle raad en daad is welkom. We stemmen alles af met het locatie-team van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en maken dan een gezamenlijk rooster. Dit zal er de komende dagen komen.

Naar verwachting zal onze hulp vooral bestaan uit:

1) Nederlandse taallessen: Een wekelijks schema waarin we op (zoveel mogelijk) vaste momenten Nederlandse taallessen verzorgen door vrijwilligers (hiervoor hoef je geen leservaring te hebben, maar het wel leuk vinden om met een groep spelenderwijs met taal bezig te zijn, er komt materiaal en een aanpak en vaak werk je samen met een andere (wellicht al ervaren) Leusdenaar). Dit gebeurt op locatie (en mogelijk ook op de Storkstraat, op 5 minuten lopen afstand) – hiervoor is al een aparte app-groep waar we met de voorbereidingen bezig zijn. Je kan jezelf toevoegen (zie de omschrijvingtekst van de -Samen-appgroep)

2) Sportactiviteiten: een wekelijks schema met (zoveel mogelijk) vaste sportmomenten aanbieden. Hiervoor willen we samenwerking opzoeken met sportverenigingen, vooral voor voetbal, maar kan ook wandelen, hardlopen, bootcamp zijn. Vrijwilligers kunnen daarbij helpen met het lopen van/naar een locatie en ondersteunen van een trainer (of zelf een trainer zijn).

3) (Bord)spelletjes en creatieve activiteiten (die kunnen vrijer ingepland worden) op locatie (Van der Valk)

4) Begeleiden van activiteiten die door andere organisaties en verenigingen wellicht aangeboden gaan worden (Kiwanis, Rotary, scholen, etc). Dat zal per keer bekeken worden wanneer, waar en hoe dat plaats vindt.

5) Daarnaast zoeken we enkele coördinatoren die willen helpen met het regelwerk (afspraken maken, planning maken, communicatie doen naar het COA, andere organisaties en vrijwilligers). Het is daarbij wel handig als je handig bent met digitale middelen en flexibel bent om af en toe dingen te doen overdag, ‘s avonds en in het weekend (ik werk zelf bijvoorbeeld fulltime, maar veel vanuit huis en combineer zo werk, gezin en Gastvrij Leusden).

Tot slot: je hoeft niet elke dag iets te doen, een paar keer helpen is al enorm fijn. Je hoeft ook niet alles alleen te doen: samen is leuker en vaak ook handig. We hebben een aantal vrijwilligers dat veel ervaring met de groep van december heeft, dus als je het ook ergens nog wel spannend vindt, werk dan gerust eerst een paar keer samen met een ervaren mede-Leusdenaar.

Nog geen lid van de gedeelde WhatsApp groep, klik dan hier (op je telefoon)

https://chat.whatsapp.com/GRzpDcnMeS65nSb97Ww5Pe