Samenwerkingsovereenkomst St. Gastvrij Leusden en NVA centrum voor integratie en participatie

 Vrijdag 16 juni jl. is de samenwerking tussen St. Gastvrij Leusden en de NVA geformaliseerd!

De NVA en St. GVL staan beide klaar voor de statushouders woonachtig in de Gemeente Leusden. Wat is het verschil?

  • NVA

De NVA is door de Gemeente Leusden gecontracteerd om de huisvesting voor de statushouders te organiseren. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding, het participatie traject en de trajectbegeleiding. Vanuit de NVA krijgt iedere statushouder/gezin een maatschappelijk begeleider toegewezen.

  • Gastvrij Leusden

De vrijwilligers van de St. GVL ondersteunen de statushouders bij de sociale integratie, het wegwijs maken in Leusden. Statushouders kunnen gebruik maken van een ‘maatje’ van St. GVL.

De maatschappelijk begeleider van de NVA en het maatje van St. GVL werken samen t.b.v. de statushouder(s).

In 2016 heeft de Gemeente Leusden 75 statushouders, waar onder gezinnen, gehuisvest. In 2017 zal het aantal lager zijn omdat de instroom van vluchtelingen in Nederland minder is geworden.

Stichting Gastvrij Leusden

Ten tijde van de noodopvang van vluchtelingen in Leusden waren er ruim 700 Leusdenaren actief betrokken bij de vluchtelingen. In augustus 2016 is de noodopvang gesloten.

Gastvrij Leusden is samen gegaan met de SSVL (Stichting Steunfonds Vluchtelingen Leusden) als Stichting Gastvrij Leusden.

Het uitwerken van de samenwerking met NVA heeft enige tijd geduurd. Nu de samenwerking met de NVA is geformaliseerd is de rol van St. GVL helder en duidelijk en is het ‘maatjesproject’ speciaal voor nieuwe statushouders gestart.