Procedure

Het eerste deel van de asielprocedure is de Algemene Asielprocedure (AA). Na afloop hoort de asielzoeker van de IND of zijn asielaanvraag is ingewilligd, geweigerd of dat meer onderzoek nodig is. Vanwege de hoge instroom is sinds februari 2016 de wettelijke termijn waarop de IND een beslissing moet nemen over de aanvraag verruimd naar 15 maanden. En deze termijn kan indien nodig nog eens met 3 maanden worden verlengd:

Asielaanvraag is ingewilligd.

De asielzoeker heeft een verblijfsvergunning gekregen. Hij is nu ‘vergunninghouder’ of ‘statushouder’. Het COA koppelt hem aan een gemeente in de regio van het azc. Hij meldt zich zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 5 dagen nadat hij een verblijfsvergunning heeft gekregen, bij die gemeente voor zijn inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP). De gemeente zorgt voor woonruimte. Tot die tijd woont de vergunninghouder op het azc.

Verlengde Asielprocedure (VA).

De IND heeft meer tijd nodig om een beslissing te nemen op de asielaanvraag. De bewoner gaat de Verlengde Asielprocedure in. Tijdens deze procedure blijft hij op het azc.

Asielaanvraag is geweigerd.

De asielzoeker heeft geen verblijfsvergunning gekregen. Hij heeft nu nog maximaal 4 weken recht op opvang in het azc. In deze tijd kan hij zijn vertrek uit Nederland voorbereiden. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) ondersteunt hem hierbij. Na 4 weken moet hij het land te verlaten. Er zijn uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als de ex-asielzoeker om medische redenen niet kan reizen.

Bron : COA.nl