Mogen asielzoekers werken?

Asielzoeker/vluchteling met een verblijfsvergunning

Krijgt een asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? Dan krijgt hij als vergunninghouder dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Hij kan aan het werk in loondienst of als zelfstandige. Hij kan ook kiezen voor zelfstandig ondernemerschap.

Asielzoeker/vluchteling zonder status

Een asielzoeker mag in Nederland 24 weken per jaar werken. Asielzoekers die optreden als artiest mogen 14 weken per jaar werken. Werken kan alleen met een tewerkstellingsvergunning (TWV). Dit is een document dat aantoont dat een asielzoeker mag werken.

Mogen asielzoekers vrijwilligerswerk doen?

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning vereist. Wel toetst UWV of er sprake is van vrijwilligerswerk. Daarom heeft een organisatie een vrijwilligersverklaring nodig wanneer een asielzoeker er vrijwilligerswerk gaat doen. Lees meer.

Bron : Rijksoverheid