De bewoners

De voormalige SBBO-school is ingericht als noodopvang locatie voor maximaal 400 vluchtelingen. Het SBBO-gebouw is maximaal 1,5 jaar beschikbaar voor het COA. Hierna start de Gemeente Leusden met de sloop van het gebouw en de bouw van huizen. De bewoners zijn afkomstig uit verschillende landen als Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran en Syrië.

Momenteel zijn er ongeveer 350 vluchtelingen : 70 kinderen, 25 vrouwen en 255 mannen.

Sinds juni 2016 probeert het COA de verhuizing van vluchtelingen te minimaliseren. Dit betekent dat er komende tijd vluchtelingen met verschillende status in Leusden verblijven:

  • Vluchteling zonder status : Vluchteling wacht op gesprekken met de IND, de procedure;
  • Vluchteling in procedure : De procedure gesprekken duren ongeveer 8 dagen. In sommige gevallen heeft de IND meer tijd nodig;
  • Vluchteling met status : IND heeft de vluchteling een positief besluit geven, een asielvergunning voor 5 jaar;
  • Vluchteling met negatieve status : IND heeft de vluchteling een negatief besluit gegeven. De vluchteling mag nog 28 dagen in de opvang verblijven.